Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid in wording
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid in wording
H.Godelieve Gistel Eernegem
werkgroepen / vrienden van lourdes
Vrienden van Lourdes

160ste verjaardag eerste Mariaverschijning aan Sint-Bernadette.

KERKNET-REDACTIE - MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

Zondag 11 februari was het 160 jaar geleden dat Maria verscheen aan Bernadette Soubirous en intussen is het 70ste wonder officieel erkend.


De vereniging «VRIENDEN VAN LOURDES»
stelt zich tot doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes en de godsvrucht tot Maria te bevorderen.
Deze wordt geleid door een Diocesaan Comité dat het algemeen beleid bepaalt en de contacten onderhoudt met de plaaselijke afdelingen
die parochiaal, interparochiaal of per parochiefederatie worden opgericht. 

Elk jaar gaan een dertiental vrijwilligers op stap om lidkaarten te verkopen voor de Vrienden van Lourdes.


WERKINGGeef jezelf, je vriend of familie, een zieke een kans om naar Lourdes te reizen

VOOR VIJF EUROwordt u wellicht de gelukkige winnaar.

Een lidkaart kost u 5.00 euro.
Per honderd lidkaarten wordt een Lourdesbeurs van 500 euro uitgeloot.

De Lourdesbeurs blijft vier jaar geldig bij eender welke erkende bedevaart en kan overgedragen worden naar een familielid, vriend of zieke.

LID WORDEN

Een aantal “ijveraars”gaat op wervingstocht om persoonlijk de lidkaart aan te bevelen. waarbij een strookje ervan weerhouden wordt voor de trekking.

U kan ook lid worden door storting van 5,00 euro, of een veelvoud daarvan, op het rekeningnummer:
  BE72 0615 8658 2016, met vermelding: LIDKAART 2018 - uw naam en adres.

            De lidkaart wordt u bezorgd.

Lidkaartenverkoop 2018:   Winnende loten trekking 2018

10020   Jacques Rudi        
10394   De Smet Lut
10039   Dumarey Jozef
10557   Depoorter Anja
10301   Kimpe Roza

Volgende trekking:  16 februari 2019

.
 
Elk jaar gaan een zestal vrijwilligers op stap om lidkaarten te verkopen voor de Vrienden van Lourdes.
Voor amper 5 euro kan u een reis naar Lourdes winnen! 
De Lourdesreis blijft 4 jaar geldig bij eender welke erkende bedevaart
en kan overgedragen worden aan een familielid, een vriend of een zieke.
De trekking gebeurt ter gelegenheid van het jaarlijks kerstfeest van OKRA  afd. Eernegem
en er  worden telkens een vijftal reizen uitgeloot.
De uitslag wordt persoonlijk meegedeeld aan de winnaars en wordt gepubliceerd in Kerk en Leven.

De loten worden u jaarlijks aan de deur aangeboden door onze vrijwilligers:
Mevr. Maria Vandamme
De heer Roger Inghelbrecht
Mevr. Marie-Rose Priem
Mevr. Monique Loose
De heer Achiel Feys

 
Lourdesbedevaarten 2019
Copyright © 2017

www.kerk-in-gistel-eernegem.be