Pastorale eenheid
St. Godelieve

werkgroepen / vrienden van lourdes
Vrienden van Lourdes

Bernadettejaar 2019          meer weten

KERKNET-REDACTIE - MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

Zondag 11 februari was het 160 jaar geleden dat Maria verscheen aan Bernadette Soubirous en intussen is het 70ste wonder officieel erkend.


De vereniging «VRIENDEN VAN LOURDES»
stelt zich tot doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes en de godsvrucht tot Maria te bevorderen.
Deze wordt geleid door een Diocesaan Comité dat het algemeen beleid bepaalt en de contacten onderhoudt met de plaaselijke afdelingen
die parochiaal, interparochiaal of per parochiefederatie worden opgericht. 

Elk jaar gaan een dertiental vrijwilligers op stap om lidkaarten te verkopen voor de Vrienden van Lourdes.


WERKINGGeef jezelf, je vriend of familie, een zieke een kans om naar Lourdes te reizen

VOOR VIJF EUROwordt u wellicht de gelukkige winnaar.

Een lidkaart kost u 5.00 euro.
Per honderd lidkaarten wordt een Lourdesbeurs van 500 euro uitgeloot.

De Lourdesbeurs blijft vier jaar geldig bij eender welke erkende bedevaart en kan overgedragen worden naar een familielid, vriend of zieke.

LID WORDEN

Een aantal “ijveraars”gaat op wervingstocht om persoonlijk de lidkaart aan te bevelen. waarbij een strookje ervan weerhouden wordt voor de trekking.

U kan ook lid worden door storting van 5,00 euro, of een veelvoud daarvan, op het rekeningnummer:
  BE72 0615 8658 2016, met vermelding: LIDKAART 2018 - uw naam en adres.

            De lidkaart wordt u bezorgd.

Lidkaartenverkoop 2019:   Winnende loten trekking 2019

10710   Adriaans koen    Gistel 
11175   Dehaemers Willy   Gistel
10776   Derudder Nadine    Zevekote
10833   Vanhooren Frieda   Gistel
10857   Vandecasteele Linda Snaaskerke

Volgende trekking:  15 februari 2020

.
 
 
Lourdesbedevaarten 2019


Op bedevaart naar Lourdes vanuit bisdom Brugge

Samen met bisschop Lode met een gecharterde TGV georganiseerd door de Brugse diocesane dienst bedevaarten (Vlaanderens Bedevaarten)
van 16 tot 22 juli 2019

Jongerenbedevaart van IJD met de bus
van 16 tot 22 juli 2019

Met de bus georganiseerd door Vlaanderens Bedevaarten
van 7 tot 11 oktober 2019
Programma

www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019