web stats
 
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem

Pastorale eenheid in wording
St Godelieve

liturgie-sacramenten / vormsel
H. Vormsel

Het sacrament van het Vormsel bevestigt het doopsel en maakt ontvankelijk en bewust voor de werking van de Heilige Geest.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door zijn afgevaardigde.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn, in de loop van het jaar 12 jaar worden, de voorbije twee jaar, op school,
Rooms-Katholiek godsdienstleer gevolgd hebben en de parochiale vormselcatechese meemaken.


De vormselcatechese bereidt de jongeren voor op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel.


 
Vormselcatechese binnen de pastorale eenheid Gistel Eernegem
Algemeen verantwoordelijke: Els Verplancke


Vormselcatechese

Coördinator:

               
Els Verplancke
                    G.S.M.:   0476 75 01 61
                    e-mail: [email protected]

Contactpersoon:

               
Mevr. Martine Devisch,
                    Pinksterbloemstraat 26 Gistel,
                    Telefoon:  059 27 83 83

Catechistenploeg:

                   
Catechisten:  Martine Devisch, Hilde Jacobs, Maaike Dessin, Chris Dessin, Tom Dewispelaere,
                    Veerle Van Aken, Katelijne Bullynck, Luc Desender, Sigrid Duyck


                    Na een (parochiaal georganiseerde) informatieavond kan men zich inschrijven
                    voor de vormselcatechese.


                    Voor Gistel worden een drietal INSCHRIJFmomenten voorzien.
                    De tijdstippen worden meegedeeld op de informatieavond.

Voor Gistel vindt men heel wat informatie op de website:

   
Zie ook: https://sites.google.com/site/vormselgistel/home     

Activiteitenkalender
Vormselcatechese

Coördinator:

               
Els Verplancke
                    G.S.M.:   0476 75 01 61
                    e-mail: [email protected]

Contactpersoon:

               
Mevr. Martine Devisch,
                    Pinksterbloemstraat 26 Gistel,
                    Telefoon:  059 27 83 83

Catechistenploeg:

                   
catechisten:  Martine Devisch, Hilde Jacobs, Maaike Dessin, Chris Dessin, Tom Dewispelaere,
                    Veerle Van Aken, Katelijne Bullynck, Luc Desender, Sigrid Duyck


                    Na een (parochiaal georganiseerde) informatieavond kan men zich inschrijven
                    voor de vormselcatechese.


                    Voor Gistel worden een drietal INSCHRIJFmomenten voorzien.
                    De tijdstippen worden meegedeeld op de informatieavond.

Voor Gistel vindt men heel wat informatie op de website:

https://sites.google.com/site/vormselgistel/home
Wie meer info wil over het sacrament van het vormsel.Activiteitenkalender


   
      
 
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                Lieve Mergaert,
                    Christinestraat 4, Moere,
                    Telefoon: 059 27 74 93


Vormselbegeleiders:
            
               
Lieve Mergaert, Ilse Vandenbroucke, Livio Proot catechist:
       
Vormselcoördinator:

                     Els Verplancke
                     G.S.M.:   0476 75 01 61
                     e-mail: [email protected]

           
          

 
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                    Maria Vandenbroucke,
                    Snaaskerkestraat 35, Snaaskerke
                    Telefoon: 059 27 72 78

        Catechist / vormselcöordinator:

                    Els Verplancke
                    G.S.M.:   0476 75 01 61
                    e-mail: [email protected] 
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                    Broeder Alexander Rodenbach en Zuster Greta Devisch, Gemeenschap Moeder van Vrede,
                    Abdijstraat 84,
                    Telefoon059/278671
                     email: [email protected]

Catechist: Zuster Greta Devisch

    
vormselcoördinator:

                    Els Verplancke
                    G.S.M.:   0476 75 01 61
                    e-mail: [email protected]Inschrijven

               
Lieve Debruyne
                    Zevekotestraat 73
                    Telefoon:  059 27 87 49
                    email: [email protected]

 
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

        Mevr. Els Ghesquière
        Stationsstraat 34 B
        8480 Eernegem
        Telefoon: 059/29 92 24

 
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

        Mevr. Els Ghesquière
        Stationsstraat 34 B
        8480 Eernegem
        Telefoon: 059/29 92 24

          
Copyright © 2017

www.kerk-in-gistel-eernegem.be