Pastorale eenheid
St. GodelieveLiturgie is het samenkomen van gelovigen (op bepaalde momenten) die door woord en symboliek het leven van Jezus Christus willen gedenken en vieren.

www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019