Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem
Pastorale eenheid
H.Godelieve Gistel Eernegem

Pastorale eenheid in wording
St Godelieve

werkgroepen / wereldsolidariteit / missie

Missiewerkgroep


Elke plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgenodigd mee te leven met de wereldwijde geloofsgemeenschap.
In geloof in God, onze Vader, zijn alle gelovigen broers en zussen van elkaar.
Getuigende gelovigen van hier, mannen en vrouwen, vertrokken naar andere landen, meestal landen in ontwikkeling, om er Jezus te verkondigen.
Ze organiseerden er onderwijs, verzorgden zieken,
hielpen mee aan de culturele ontwikkling,...


 
Bestaat uit vrijwilligers die breien en naaien
voor hulpbehoevende kinderen.

    
Jaarlijks missiefeest :eerste week-end van juni.

     De opbrengst gaat als steun naar een priester in zending.

     Iedereen kan aansluiten om mee te werken. 

Missie

Korte historiek

De Eernegemse bevolking heeft haar missionarissen en het missiewerk
in het algemeen steeds in het hart gedragen.
De Missienaaikring, later kortweg Missiekring genoemd, werd opgericht in 1952.
Een uitgebreide groep vrijwilligers heeft jarenlang grote hoeveelheden kledij
genaaid en gebreid voor de missies.
Vanaf het jaar 2000 werd de opleiding van een landeigen priester bekostigd.
Het Missiecomité ging officieel van start in 1961 om de verschillende initiatieven t.v.v.
de missies te coördineren.
Vanaf het jaar 1965 werd een tweejaarlijkse missiekermis georganiseerd
die na enkele jaren evolueerde naar een tweedaagse
en in 1981 zelfs naar een driedaagse kermis!

In 1995 stapte men af van de ‘kermisformule’
en sindsdien  werd het een jaarlijkse maaltijd.
De opbrengst wordt deels gebruikt om de opleiding van een landeigen priester
te bekostigen,
een gedeelte gaat als steun naar de missieposten
waar onze eigen missionarissen vroeger werkzaam waren.
Sinds enkele jaren gaat een deel naar het werk van ‘Leraren zonder grenzen’.


Enkele van onze Eernegemse missionarissen

Pater Norbert Deprez
Werd geboren te Eernegem op 16 februari 1927.
Hij trad in het klooster bij de Witte Paters van Afrika in 1945 en werd priester gewijd op 12 april 1952 te Heverlee.
Na enkele jaren als leraar vertrok hij naar Rome
en werd er licentiaat in de wijsbegeerte aan de Gregoriana.
In augustus 1958 vertrok hij naar Bukavu.
Gedurende 6 jaar was hij aktief in Kongo en maakte er de onafhankelijkheid mee.
In 1964 werd hij naar Uganda gezonden om er filosofie te doceren
aan het seminarie van Masaka.
In die periode begon de opmars van de aids-besmettingen
die een groot probleem vormden.
De kerk startte daarom samen met de overheid een programma
om aidsbesmettingen te voorkomen, met opmerkelijk resultaat.
Intussen richtte pater Deprez ook een internationale school voor evangelisatie op
en een technische school voor schrijnwerk, snit en naad.
In 1994 werd op hem beroep gedaan voor een interim in Tanzania
voor de opleiding van seminaristen.
Later keerde hij terug naar zijn geliefde Uganda.
Na een actief en vruchtbaar missieleven overleed hij in Brugge op 26 augustus 2003.


Zuster Christiane Decloedt


Zuster Christiane werd geboren te Eernegem in 1936.
Ze trad in het klooster te Blankenberge en studeerde in Brugge voor onderwijzeres.
Na studies aan het Tropisch Instituut te Antwerpen vertrok ze in 1970 naar Zaïre
(nu Democratische Republiek Congo).
In de missiepost van Demba (West-Kasai) was ze werkzaam als verpleegster
in het dispensarium en de materniteit.
In 1977 kwam ze naar België om er verloskunde te studeren.
Eens terug in Congo kon ze dank zij haar opleiding
de vrouwen deskundig helpen en verzorgen.
Er werd ook een school opgericht om verpleegsters te vormen.
Na 23 jaar van missiewerk keerde zuster Christiane noodgedwongen terug
naar het klooster in Blankenberge.
De missiepost werd overgedragen aan de inheemse zusters.Jaarlijks missiefeest

Elk jaar op de laatste zondag van augustus gaat het missiefeest door
in het Parochiaal Centrum Kruispunt in Eernegem
ten voordele van het missiewerk van onze Eernegemse missionarissen.

Traditioneel kan je er smullen van kip met frietjes en verse groenten.
Sinds enkele jaren wordt een deel van de opbrengst geschonken aan het werk van
‘Leerkrachten zonder grenzen’.

Verantwoordelijke: Johan De Smedt  059 29 06 53

Het Missiefeest bracht dit jaar 2.964,04  euro op. (in 2016: € 2.843,76). Het bedrag dat werd gestort op de rekening van PROMA is hierin niet inbegrepen. Omwille van privacy regels hebben we hier geen zicht op.
De opkomst was deugddoend: 226 volwassenen en 15 kinderen (in 2016 respectievelijk 237 en 9).
De rechtstreekse giften en de omhaling brachten samen € 287,48 op (in 2016 € 39,00).

De opbrengst van het missiefeest wordt verdeeld onder het missiewerk van onze Eernegemse missionarissen Norbert Deprez en Christiane Decloedt, het missiewerk van onze kloostergemeenschap in Haïti en ook onze Eernegemse missiekring krijgt een deel om haar werkingskosten te financieren (aankoop van stof, wol). Ook dit jaar steunen we het vrijwilligerswerk van Rosanne Vandewalle via Leerkrachten zonder Grenzen, “Train de trainer” in Tanzania.
Tenslotte steunen we via de rechtstreekse stortingen aan PROMA ook de opleiding van een landeigen priester.
Hartelijk dank aan iedereen die op een of andere wijze een steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van het missiefeest: de bereidwillige handen, de taartenbakkers, de kaartenverkopers, de gulle schenkers,….  Het doet ons deugd dat we op zoveel steun kunnen rekenen.
We maken nu al een afspraak op zondag 28 augustus 2018!
Namens het missiecomité,        Johan De Smedt


Sterzingen t.v.v. Missio

Rond het feest van Driekoningen trekken de leerlingen van de Vrije Basisschool
en hun begeleiders de straat op.
Al zingend gaan ze van deur tot deur en brengen de Blijde Boodschap van Jezus’ geboorte.
Met de opbrengst worden de kinderprojecten van Missio gesteund.

Missio vzw is een internationale katholieke organisatie
die werkt aan ontmoeting en dialoog tussen mensen wereldwijd,
en aan solidariteit binnen de wereldkerk.

Verantwoordelijke: zr. Annie Vandycke  059 29 92 41
Copyright © 2017

www.kerk-in-gistel-eernegem.be