Zie ook folder
 

Pastorale eenheid
St. Godelieve

actueel / in de kijker

De vereniging

«VRIENDEN VAN LOURDES»

stelt zich tot doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes en de godsvrucht tot Maria te bevorderen.
Deze wordt geleid door een Diocesaan Comité dat het algemeen beleid bepaalt en de contacten onderhoudt met de plaaselijke afdelingen
die parochiaal, interparochiaal of per parochiefederatie worden opgericht.Elk jaar gaan een dertiental vrijwilligers op stap om lidkaarten te verkopen voor de Vrienden van Lourdes.


WERKING


Geef jezelf, je vriend of familie, een zieke een kans om naar Lourdes te reizen

VOOR VIJF EURO…wordt u wellicht de gelukkige winnaar.

Een lidkaart kost u 5.00 euro.
Per honderd lidkaarten wordt een Lourdesbeurs van 500 euro uitgeloot.

De Lourdesbeurs blijft vier jaar geldig bij eender welke erkende bedevaart en kan overgedragen worden naar een familielid, vriend of zieke.

LID WORDEN

Een aantal “ijveraars”gaat op wervingstocht om persoonlijk de lidkaart aan te bevelen. waarbij een strookje ervan weerhouden wordt voor de trekking.

U kan ook lid worden door storting van 5,00 euro, of een veelvoud daarvan,
op het rekeningnummer:  BE72 0615 8658 2016,
met vermelding: LIDKAART 2020 - uw naam en adres.
of
Een email sturen met uw vraag sturen naar   bericht@kerk-in-gistel-eernegem.be


            De lidkaart wordt u bezorgd.


Winnaars trekking 2019 zijn:

Adriaans koen Gistel
Derudder Nadine Zevekote
Dehaemers Willy Gistel
Vanhooren Frieda Gistel
Vandecasteele Linda Snaaskerke
                                                 
Volgende trekking:  15 februari 2020

Wanneer

tweede en vierde woensdag.
op volgende data :

11 - 25 september 2019
9 - 23 oktober 2019
13 - 27 november 2019
        11 december 2019
  8 - 22 januari 2020
  12 februari 2020
11 - 25 maart 2020
8 - 22 april 2020
13 - 27 mei 2020
10 - 24 juni 2020

                                        ZEVEKOTE


www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019