Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

 

De bisschoppen onderstrepen hun solidariteit met de regering in de strijd tegen corona; tegelijk ervaren zij de lockdown als een beperking.

 

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk dat er geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk zijn.

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk:

 

 

De kerken mogen open blijven voor individueel gebed.

Dank voor uw begrip in deze moeilijke omstandigheden.

 

 

Er wordt van iedere deelnemer extra aandacht gevraagd voor het opvolgen van de algemene regels die gelden in deze crisistijd.

 

Mondkapje verplicht.

Onderhoud de afstandsregel van 1,5 m., ook binnen de kerkruimte. Neem plaats op de klaargezette stoelen en verzet deze niet.

 

Voor het ontsmetten van de handen wordt ontsmettingsmiddel voorzien.


Gebedsintentie paus Franciscus voor het einde van de pandemie
met 30 Mariale bedevaartsoorden.

Dit jaar vraagt paus Franciscus de rozenkrans te bidden in de maand mei met als thema:
‘ De hele wereld bad vol vuur voor God’ (Hand 12:5).
De hoofdintentie is bidden voor het einde van de pandemie.
Elke avond om 18 uur wordt er vanuit een Mariale bedevaartsoord de rozenkrans gebeden
telkens voor een andere gebedsintentie (zie bijlage).
De eerste en de laatste dag is het met de paus zelf vanuit Vaticaan.
Meebidden kan via de Youtube pagina van het Vaticaan of klik op de link hieronder:
https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ

 

 

Christelijke meditatie en vieringen.

 

De meditatie in de christelijke traditie gaat dit werkjaar  niet  meer door  wegens coronavirus.

 

Vanaf 2 november gaan er geen eucharistievieringen meer door in de kerken van groot Gistel .
Dit op advies van de Belgische bisschoppen.

 

 


www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019