Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Update  GEPUBLICEERD OP DINSDAG 1 DECEMBER 2020

 

De bisschoppen onderstrepen hun solidariteit met de regering in de strijd tegen corona; tegelijk ervaren zij de lockdown als een beperking.

 

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020
dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021.

 

UPDATE  2/11/20   Vanaf maandag geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk

GEPUBLICEERD OP ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 - 11:27

MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk dat er vanaf maandag geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk zijn.

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk:

 

Vanaf zondagavond 24 uur zijn er geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk.   

Wat de uitvaarten betreft blijven wij voorlopig in het ongewisse. De meest veilige lezing van de tekst is dat wij met 15 op het kerkhof kunnen samenkomen. Het is wachten op de publicatie van het Besluit in het Belgisch Staatsblad om te weten of uitvaartliturgie in de kerk kan.

Huwelijken kunnen enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen.

De kerken mogen open blijven voor individueel gebed.

Wij brengen u meteen op de hoogte van zodra het Ministerieel besluit verschenen is in het Staatsblad. Dank voor uw begrip in deze moeilijke omstandigheden.

 

IPID - Brussel, zaterdag 31 oktober

 

Er wordt van iedere deelnemer extra aandacht gevraagd voor het opvolgen van de algemene regels die gelden in deze crisistijd.

 

Mondkapje verplicht.

Onderhoud de afstandsregel van 1,5 m., ook binnen de kerkruimte. Neem plaats op de klaargezette stoelen en verzet deze niet.

 

Voor het ontsmetten van de handen wordt ontsmettingsmiddel voorzien.

 

 

Christelijke meditatie en vieringen.

 

De meditatie in de christelijke traditie gaat dit werkjaar  niet  meer door  wegens coronavirus.

 

Vanaf 2 november gaan er geen eucharistievieringen meer door in de kerken van groot Gistel .
Dit op advies van de Belgische bisschoppen.

 

 


www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019