Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem
Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem

Welkom op de website
van de pastorale eenheid
in wording
H. Godelieve

Update  GEPUBLICEERD OP DINSDAG 1 DECEMBER 2020

 

De bisschoppen onderstrepen hun solidariteit met de regering in de strijd tegen corona; tegelijk ervaren zij de lockdown als een beperking.

 

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020
dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021.

 

 

UPDATE 2/11/20    Vanaf maandag geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk

GEPUBLICEERD OP ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 - 11:27

MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk dat er vanaf maandag geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk zijn.

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk:

 

Vanaf zondagavond 24 uur zijn er geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk.

Wat de uitvaarten betreft blijven wij voorlopig in het ongewisse. De meest veilige lezing van de tekst is dat wij met 15 op het kerkhof kunnen samenkomen. Het is wachten op de publicatie van het Besluit in het Belgisch Staatsblad om te weten of uitvaartliturgie in de kerk kan.

Huwelijken kunnen enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen.

De kerken mogen open blijven voor individueel gebed.

Wij brengen u meteen op de hoogte van zodra het Ministerieel besluit verschenen is in het Staatsblad. Dank voor uw begrip in deze moeilijke omstandigheden.

 

IPID - Brussel, zaterdag 31 oktober

 

Er wordt van iedere deelnemer extra aandacht gevraagd voor het opvolgen van de algemene regels die gelden in deze crisistijd.

 

Mondkapje verplicht.

Onderhoud de afstandsregel van 1,5 m., ook binnen de kerkruimte. Neem plaats op de klaargezette stoelen en verzet deze niet.

 

Voor het ontsmetten van de handen wordt ontsmettingsmiddel voorzien.

   Onze Kerken

 

Misschien heb je ernaar gezocht
of ben je er heel toevallig op terechtgekomen.
Hoe dan ook, de geloofsgemeenschap van
Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote Bekegem en Eernegem heet je welkom.

Met de site willen we vooral praktische informatie aanreiken.
Wie zijn wij? Wie zijn de verantwoordelijken?
Wanneer hebben de eucharistievieringen plaats in het weekend en op weekdag?
Bij wie kan je terecht met je vragen of om een doopsel of een huwelijk aan te vragen?
Wat leeft er in onze geloofsgemeenschap?

Met de website bieden we je heel wat informatie aan en hopen dat je er een antwoord vindt
op je zoeken en vragen.
We wensen je een boeiende kennismaking.

De Stuurgroep van de pastorale eenheid
Sint Godelieve
Gistel Moere Snaaskerke Zevekote Eernegem Bekegem

Visie

 

"De pastorale eenheid St Godelieve Gistel Eernegem is een groeiend samenwerkingsverband
tussen de parochies O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen Gistel, de Sint-Niklaasparochie van Moere,
de Sint-Corneliusparochie van Snaaskerke, de O.-L-Vrouwparochie van Zevekote.

de St Amandusparochie van Bekegem en de St Medardusparochie Eernegem "

 

 

"De werking van een pastorale eenheid wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een team,

enkele werkgroepen en waar het mogelijk en wenselijk is een aantal pastorale ploegen,
die zich inzetten voor het kerkelijk leven in lokale gemeenschappen.

Het secretariaat en de economische adviesraad functioneren als ondersteunende diensten."
 

(Uit 'Handvest voor de pastorale eenheid' blz.14)

 
Werking
de pastorale eenheid wordt geleid door het team (momenteel, in de groeifase, de federale stuurgroep van federatie Gistel en het pastoraal team van parochies Bekegem en Eernegem).
Het team bepaalt het beleid, co
ördineert de verschillende werkgroepen,
draagt verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoudt het contact met de andere pastorale eenheden in het decanaat en het bisdom.
Het team draagt zorg voor vijf belangrijke aspecten van de pastorale eenheid.
- Verkondiging en catechese
- Liturgie en gebed
- Zorg voor mensen en solidariteit
- Beheer van de materiële en financiële middelen
- Beleid van de pastorale eenheid.
           
Deze aspecten kunnen behartigd worden door verschillende werkgroepen.

Het team ondersteunt de plaatselijke pastorale ploegen.

Leden van de pastorale stuurgroep

Edgard Duplacie, Els Declerck, Marc Geldof, Alexander Rodenbach, Dorine Desmet,
Maria Vandenbroucke, Bea Vitse, Rika Delafontaine, Verplancke Els
Zr. Annie Vandycke, Tineke Coeman, Marleen Daeleman, Nancy Flockman, Liesbeth Allemeersch, Sandra Paepe.


www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019